Doelgroep

We beschikken over één kamer kortverblijf.

Het kortverblijf biedt een oplossing:

  • Voor ouderen met een tijdelijke verminderde zelfredzaamheid;
  • Voor crisisopvang;
  • Tijdens afwezigheid van de mantelzorger;
  • Voor herstel na ziekte/ziekenhuisopname;
  • In afwachting van een definitieve opname.

We beschikken niet over een wachtlijst voor het kortverblijf. Er kan wel een optie gevraagd worden voor een bepaalde periode ingeval een kortverblijfreservatie wordt geannuleerd. Men kan een kortverblijf telefonisch aanvragen of de website raadplegen hieronder en een reservatie indienen.

 

Ongeveer een maand voor de opnamedatum in het kortverblijf wordt er afgesproken met de familie voor de ondertekening van de verblijfsovereenkomsten en bijkomende uitleg over ons kortverblijf.

 

U kan niet onbeperkt gebruik maken van kortverblijf. Per jaar heeft u recht op 90 dagen per centrum, waarvan maximum 60 dagen opeenvolgend.

 

http://www.kortverblijven.be/