Ombudsdienst

Elke dag streeft het voltallige team van het WZC Sint-Andries ernaar om u een zo goed mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden. Toch hebt u misschien vragen of opmerkingen over onze manier van werken?

U kunt deze met ons delen via volgende manieren:

  1. Hebt u een urgente vraag, opmerking of een klacht? Dan is het eerste dat u kunt doen, het aankaarten bij de betrokken medewerker, de teamcoördinator, de directeur of de ombudsdienst (= dienst administratie). Meestal kunnen de meeste opmerkingen zo al opgelost worden.

  2. Bewonersraad of familiebijeenkomst: U kunt ook vragen of opmerkingen aanbrengen op de bewonersraad of op de familiebijeenkomst, waar u regelmatig in vertrouwen kunt praten en advies kunt uitbrengen over alle goede punten, maar ook alle verbeterpunten. Wij houden zo veel mogelijk rekening met deze punten om onze dagelijkse werking te verbeteren en bij te sturen.

  3. De tevredenheidsenquête: bijkomend wordt er op regelmatige basis een tevredenheidsenquête afgenomen die mee verstuurd wordt met een uitnodiging van een familiebijeenkomst. Ook op deze manier kunt u ons uw mening laten weten. Uitgaande van de resultaten, bijhorende opmerkingen en suggesties onderzoeken we op welke wijze we onze voorzieningen nog beter kunnen uitbouwen.

  4. Het meldingsformulier: U heeft tevens de mogelijkheid om uw vragen of opmerkingen over te maken via een meldingsformulier. Dit formulier biedt u de keuze om melding te maken van een suggestie, een opmerking of een klacht. U kunt deze formulieren terugvinden aan de muur van de inkom of bij de ombudsdienst. Ingevulde formulieren bezorgt u aan de ombudsdienst.